بسمه تعالي

 

 

وظيفه خود ميدانم سپاسگزار باشم از مردم فهيم آستارا كه درهمه حال پشتيبان خدمتگزاران واقعي خود هستند وهمواره همكاري هاي لازم را درتمام سطوح با شهرداري بعمل مي آورند .بي شك همفكري وهمياري ومشاركت صادقانه مردم مسئوليت مارا درقبال خدمات رساني سنگين تر ميكند . ازخداوندمنان مي خواهم به ما توفيق خدمت بيشتر عنايت فرمايد تادر عمران وآبادي اين شهر فرهنگي بيش ازپيش بكوشيم

جادارد همين جا از همدلي اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر _ نماينده محترم _  امام جمعه متعهد _ فرمانداردلسوز آستارا ومسئولين سختكوش استان كه مارادر انجام وظايف محوله ياري مي نمايند تشكر وقدرداني نموده وبراي تمام خادمين مومن ومتعهد اين شهرآرزوي موفقيت داشته باشم.