چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه خرید مصالح جهت زیرسازی ( نوبت دوم )

شهرداري آستارا در نظر دارد مناقصه خريد مصالح جهت زيرسازي و كفسازي معابر خاكي و كوچه هاي سطح شهر به شماره فراخوان 2003050208000010 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .
كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ( به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زماني :

-تاريخ انتشار فراخوان : روزشنبه مورخ 2 /4 / 1403
-مهلت دريافت اسناد فراخوان : روز دوشنبه مورخ 11 / 4 / 1403
-مهلت ارسال پيشنهادات : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 23 / 4 / 1403
-زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 8 صبح ، روز يكشنبه مورخه 24 / 4 / 1403
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به مبلغ 000 / 000 / 500 / 2 ريال بحساب 0116982655006 بنام حساب تمركز وجوه سپرده
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : آستارا -خيابان امام (ره) شهرداري آستارا - 01344822025


٠٦:٥٤ - شنبه ٢ تير ١٤٠٣    /    شماره : ١١٣٥    /    تعداد نمایش : ٦٤