چاپ        ارسال به دوست

آگهي مزايده اجاره يك باب مغازه جنب آرامستان واقع در بلوار معاد (نوبت اول)

شهرداري آستارا در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 66 مورخه 9/3/1403 شوراي اسلامي شهرنسبت به واگذاري اجاره يك ساله يك باب مغازه جنب آرامستان واقع در بلوار معاد واگذار نمايد، لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد براي دريافت اسناد مزايده به شهرداري مراجعه نموده و پيشنهادات خود را با شرح موارد زير به دبيرخانه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
مواعد زماني:
- مهلت خريد اسناد مزايده : تا وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 7 /4 / 1403
-مهلت ارسال پيشنهادات تا وقت اداري روز چهارشنبه مورخه 20 /4 /1403
بازگشايي پاكت :ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 21 /4 /1403٠٧:٠٦ - يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣    /    شماره : ١١٣٦    /    تعداد نمایش : ٤٥