چاپ        ارسال به دوست

آگهي مزايده عمومي واگذاري مديريت ، بهره برداري ، توسعه و تعميرات اساسي دو جايگاه سوخت (CNG ) شهرداري آستارا (نوبت اول)

متقاضيان شركت در فراخوان در صورت عدم عضويت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي ( به صورت برخط) براي كليه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازماني اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زماني :
تاريخ انتشار : روز شنبه مورخه 16 / 4 / 1403
تاريخ بازديد : روز شنبه مورخه 16 / 4 / 1403
مهلت دريافت اسناد مزايده : روز چهارشنبه مورخه 27 /4 /1403
مهلت ارسال پيشنهادات : تا ساعت 13 ظهر روز يكشنبه مورخه 7 /5 / 1403
تاريخ بازگشايي: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 8 / 5 / 1403
تاريخ اعلام به برنده : مورخه 10 /5 /1403
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : ضمانتنامه بانكي معتبر، جايگاه CNG واقع در جاده كمربندي نرسيده به دانشگاه آزاد واريز نقدي به مبلغ 000 / 000 / 272 / 1 ريال و جايگاه CNG واقع در بلوار جانبازان واريز نقدي به مبلغ 000 / 000 / 576 ريال بحساب 0116982655006 بنام حساب تمركز وجوه سپرده
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : آستارا -خيابان امام (ره) شهرداري آستارا - 01344822025


٠٨:١٢ - شنبه ١٦ تير ١٤٠٣    /    شماره : ١١٣٧    /    تعداد نمایش : ١٢