آستارا اولین شهر باسواد ایران*، یکی از سرسبز ترین و حاصل خیز ترین شهرهای ایران به حساب می آید، که به واسطه بارش های جوی بسیار، آب و هوای بسیار مطلوبی دارد، همچنین به لحاظ شرایط سیاسی و استراتژیکی بندری مرزی است.

لذا به واسطه نعمت های بیشمار الهی و  فرصت های بسیاری که در پیش رو داریم، با ترسیم چشم اندازی مثبت، آستارا می تواند یکی از شهرهای مهم ایران در حوزه اقتصادی، گردگشری، تجاری و بازرگانی نقش مهمی را عهده دار باشد و به عنوان پیشانی ایران در مرز وردی به آسیای میانه همواره برتر و بهترین باشد.

 

شهری آباد، سرسبز، زیبا، متعادل و نمونه در حوزه گردشگری

شهری خلاق، پویا، متکی بر تولید علم، فناوری و دانش محور، دانایی، حکمت، ارزش مدار و عدالت محور،

شهری متکی بر شهروند محوری، ایمان، نشاط، مسئولیت پذیری، و نمونه در فرهنگ و تدمن ایرانی – اسلامی

شهری پیشرفته، متعادل، متوازن، و سازگار با محیط زیست، شهر گردشگری توام با رفاه و امنیت.

شهری با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد و هوشمند

شهری سرآمد با جایگاهی رفیع در فرهنگ، هنر، اقتصاد و یکی از بهترین شهرهای ایران برای زندگی