تاريخچه فعاليت هاي شهرداري و شهرداري آستارا به سه قسمت كلي مي توان تقسيم نمود:

 

1.      شهرداري آستارا براي اولين بار در سال 1287 شمسي از سوي عده اي از فرهيختگان و بزرگان شهر با هدف حمايت از اهالي آستارا و ايجاد امكانات رفاهي و خدمات نوين به سبك شهرهاي مدرن دنيا تحت نظر حكومت وقت به شكل انجمني به نام انجمن ولايتي – فرهنگي و بلدي ايجاد شد.

2.      دومين دوره فعاليت شهرداري در آستارا از سال 1301 شمسي با تصويب قانون بلديه در مجلس ملي شروع شد. از مهم ترين اتفاقات اين دوره مي توان احداث اولين خيابان هاي آستارا به سبك امروزي و ايجاد پارك و خريد دستگاه موتور برق و ايجاد تاسيسات مربوط به تامين و اداره شهر اشاره نمود.

3.      سال 1311 شمسي آغاز سومين دوره شهرداري آستارا به حساب مي آيد كه توسط دولت و انجمن بلديه اداره مي شد كه مهم ترين وقايع اين دوره شهرداري پايه گذاري اولين سري از قوانين و مقررات شهري و رونق چشمگير فعاليت هاي شهرداري را مي توان نام برد. همچنين در اين دوره و به سال 1329 اولين انجمن شهر آستارا به صورت مستقل تشكيل و شهرداري از بخش داري مجزا شد و واولين شهردار رسمي آستارا به نام جليل حسيني انتخاب گرديد.

از وقايع ناگوار اين دوره از شهرداري، مي توان به از بين رفتن تجهيزات و امكانات شهري در كودتاي شهريور 1320 اشاره نمود.

درباره شهرداري آستارا:

طبق قوانين وزارت كشور، شهرداري هاي ايران به 12 رتبه تقسيم مي شوند كه به ترتيب از كوچكترين شهرداري با دو پرسنل كه رتبه 1 به حساب مي آيد تا بزرگترين شهرداي كه به رتبه 12 مي رسد. در رتبه بندي شهرداري ها هفت ملاك اصلي در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:

1.      جمعيت، 2. درآمد، 3. وسعت، 4. تعداد خانواده، 5. وجود تاسيسات و تجهيزات، 6. قدرت جلب توريست، 7. موقعيت خاصل سياسي و اجتماعي.

لازم به ذكر است طبقه بندي معاونت ها،‌ واحدها و استخدام و بكار گيري پرسنل در شهرداري ها با توجه به رتبه شهرداري ها معين و امكان پذير مي باشد.

شهرداري آستارا در حال حاضر رتبه 8 را به خود اختصاص داده است و چارت سازماني آن بر اساس همين رتبه تنظيم شده است.