ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

محل تولد

تاریخ صدور حکم

مدت مسئولیت

1

جلیل حسینی

سوم متوسطه

آستارا

1329

7

2

حسینعلی رزاقی

 

 

1338

1

3

حمید مجتهدی

 

آستارا

1339

2

4

جلیل حسینی

 

آستارا

1341

5

5

عطاءاله محمدی نژاد

فوق دیپلم 

لاهیجان

1347

3

6

یعقوب جوان مولایی

لیسانس

اردبیل

1347

4

7

جلیل حسینی

سوم متوسطه

آستارا

1351

6

8

اسماعیل آهنی

فوق دیپلم

آستارا

1357

3

9

حسین سلطانی

لیسانس

آستارا

1358

7

10

حسن زحمتکش

دیپلم

آستارا

1358

5

11

جواد عسگرزاده

دیپلم

آستارا

1359

2

12

بهلول عباداللهی

فوق دیپلم

ونبین

1362

2

13

عبداله فغفوریان

لیسانس

همدان

1364

1

14

فرهاد کرمی

لیسانس

بوشهر

1365

3

15

اروجعلی کوهی

فوق دیپلم

آستارا

1370

2

16

جواد نگهبان

لیسانس

آستارا

1372

1

17

اسد اکرامی

دیپلم

تالش

1374

1

18

منوچهر باقری

لیسانس

لنگرود

1376

3

19

هوشنگ ایمانی فرد

دیپلم

آستارا

1380

4

20

هوشنگ عباسقلی زاده

لیسانس

تالش

1384

2

21

اروجعلي كوهي

فوق دیپلم 

آستارا

 1385

11

22

جوادمعیتی

فوق لیسانس

آستارا

1396

4

23

میثم الوان پور

فوق لیسانس 

آستارا

شهردار