شرح وظایف :

·        تهيه و به روز نگاه داشتن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و  شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها

·        تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات  

·        آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات active

·        آگاهي كامل از نحوه  دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت

·        آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي

·        حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود

·        تامین، نگهداری و پشتیبانی و عیب‌یابی و رفع عیب از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها

عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌ا ي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و... )

·        مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري

·        نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها

·        نظارت مستقيم بر روي وب سايت موجود وانتقال مشكلات وپيگيري آنها

·        آشنايي ونظارت بر سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال

·        فرهنگسازی و تلاش در جهت استفاده کاربردی از سیستم‌های اطلاعاتی، بانکهای اطلاعاتی در جهت ارتقاء طرح تکریم ارباب رجوع و ارائه طرحهای مناسب با استفاده از سامانه‌های فناوری اطلاعات و علوم رایانه

·        همکاری ومشارکت با سازمانهای مرتبط به منظور تحقق دولت الکترونیک 

·        نظارت بركاربرد مناسب فناوري اطلاعات به منظور بهره وري سيستم ها