شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨
صفحه اصلي به صفحه: ساختمان شهرسازي خوش آمديد | اخبار سايت>

شهردار آستارا

عضويت در سايت

در دست طراحي

عكس روز

پروژه ها


تابلو 2

 

 

 

1-تعداد جلسات كارشناسي :يك جلسه در مسكن و شهر سازي استان تشكيل گرديده است.

2-تعداد پرونده هاي مطروحه در جلسه كارشناسي :15 پرونده مطرح گرديده است .

3-تعداد جلسات اصلي : يك جلسه در اتاق معاونت عمراني مستقر در استانداري گيلان تشكيل گرديده است .

4-تعداد پرونده هاي مطروحه در جلسه اصلي شامل  12فقره پرونده كه 9 پرونده مورد موافقت و با 3 پرونده مخالفت  گرديده است.

5-دو جلسه در خصوص طرح ناهماهنگ اسكله و بنادر كشتيراني در اتاق معاونت عمراني نيز تشكيل گرديده است.

6-دو جلسه اصلي در اصلي در اتاق معاونت عمراني در خصوص طرح نا هماهنگ اسكله بنادر

7-يك جلسه اصلي در خصوص 13 پرونده مطروحه

8-يك جلسه كارشناسي در خصوص 15 پرونده مطروحه

ارديبهشت:

1-آمار پرونده هاي تشكيل شده در ارديبهشت :13 پرونده جهت اخذ تراكم طبقه تشكيل گرديده است

2-تعداد جلسات كارشناسي : يك جلسه

3-تعداد جلسات اصلي :نداشتيم

4-تعداد پرونده هاي تفكيكي : چهار پرونده تفكيكي افدام گرديده است.

5-پروانه هاي صادره :24 فقره

6-پايان كار : 17 فقره

7-توسعه بنا : 4 فقره

8-استعلامات دفتر خانه اي :105 فقره

9-استعلامات بانكي : 60 فقره

10-استعلامات ادارات(گاز ‘برق‘آب) : 34 فقره

11-استعلامات ثبت اسناد و املاك :67 فقره

12-پرونده هاي تكميل شده ماده 100 : 16 فقره

13-پرونده هاي ماده 100 ارجاع داده شده به كميسيون محترم و منجر به صدور حكم :17 فقره

14-پرونده هاي تكميل شده ماده 100 كه بعلت عدم ارايه استحكام بنا توسط مالك دستور ثبت صادر نشده :13 فقره پرونده

15- نامه هاي نقل و انتقال و پروانه كسب و نامه بانكي و پروانه و پايان كار بازديد و جواب نامه داده شده : روزانه حدود 10 عدد نامه.

 

خرداد ماه

1-      پاسخ به استعلامات ادارات (گاز‘برق‘آب) : 32 فقره

2-      پاسخ به استعلامات بانكها : 16 فقره

3-      پاسخ به استعلامات اداره ثبت اسناد و املاك : 44 فقره

4-      پروانه هاي صادره : 29 فقره

5-      تعداد تخلقات گزارش شده ماده 100 : 25 مورد گطازش و در كميسيون محترم مطرح شده.

6-      پرونده هاي تكميل و ثبت شده ماده 100 :9 فقره پرونده

7-      تعداد پرونده هاي ماده 100 ارجاع دادهشده به كميسيون و ارجاع و تعيين تكليف :17 فقره پرونده

8-      پرونده هاي تكميل شده ماده 100 كه بعلت عدم ارايه استحكام بنا توسط مالك دستور      ثبت صادر نشده :18 فقره پرونده

9-      نامه هاي نقل و انتقال و پروانه كسب و نامه بانكي و پروانه و پايان كار بازديد و جواب نامه داده شده : روزانه حداقل 12 عدد نامه.

10-آمار پرونده هاي تشكيل شده :18 فقره پرونده ماده 100 و 10 پرونده جهت ماده 5

11-تعداد پرونده هاي تشكيل شده در جلسه كارشناسي :17فقره  پرونده تشكيل و مطرح گزديده است.

12- تعداد جلسات كارشناسي :يك جلسه

13- تعداد جلسات اصلي : يك جلسه

14- تعداد پرونده هاي مطرح شده در جلسه اصلي : 25 فقره پرونده

لینکستان | پایگاه مقالات | گالری عکس | تماس با شهرداری

کل بازدید ها: 443528 | بازدیدهای امروز: 112

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری آستارا است.

طراحی و پیاده سازی: واحد انفورماتیک شهرداری آستارا